Serveis de podologia

PODOLOGIA CLÍNICA

El Podòleg és el facultatiu especialista que diagnostica i tracta les diferents afeccions, deformacions i malalties dels peus, mitjançant tractaments pal.liatius, ortopèdics, físics, farmacològics i quirúrgics, propis de la nostra especialitat.

En el Centre Podologia Integral tractem tot tipus d’alteracions dèrmiques i ungueals

 • Berrugues plantars
 • Fongs, peu d’atleta
 • Hiperhidrosis (sudoració)
 • Hiperqueratosis (durícies)
 • Onicomicosis (fongs ungles)
 • Onicogrifosis (ungles gruixudes
 • Onicocriptosis (ungleres)
 • Metatarsàlgies

També realitzem VISITES A DOMICILI si el pacient té la moviliitat reduïda.

PODOLOGIA PEDIÀTRICA

És molt important en els nens el control podològic des de ben petits. Peus valgs, plans, dolor als talons, marxes en adducció (cap a dins)…,són alteracions que poden ser corretgides i evitar problemes majors de més grans. Qualsevol problema detectat en la infancia té millor pronòstic com més aviat s’iniciï el tractament.
També hem de tenir present el calçat que escollim per als nostres fills, ja que contribuirà al correcte desenvolupament.
Característiques del calçat adequat dels infants:

 1. Primers mesos de vida: calçat per protegir els peus de factors climàtics. Uns mitjons són suficients. Una sabata rígida perjudicaria el creixement fisiològic.
 2. A partir dels 10 mesos: preparem els peus del nen per gatejar i estar dret. Sabata amb puntera més consistent per protegir els dits i el dors del peu del fregament amb el terra. Evitar sivelles metàl•liques. Quan comencin a caminar sabates ben reforçades de part posterior i laterals (contrafort), i que aquesta part posterior del calçat no sobrepassi els malèols del turmell en alçada per evitar que la musculatura i lligaments s’atrofiïn. La sola ha de ser poc gruixuda, antilliscant i flexible.
PODOLOGIA GERIÀTRICA

Els peus de la gent gran requereixen molta atenció. L’artrosis, artritis, trastorns vasculars, la diabetes, provoquen deformitats als peus que dificulten el caminar. L’atenció podològica és dirigida a millorar la qualitat de vida de les persones grans.

El nostre servei de podologia geriàtrica es centra en la quiropodologia ( tallat i fresat d’ungles), la biomecànica i l’assessorament del millor calçat.

PODOLOGIA ESPORTIVA

La Podologia Esportiva es basa en :

 • Avaluar la morfologia i funcionalitat del peu de l’esportista.
 • Examinar la biomecànica dels peus.
 • Prevenir l’aparició de lesions provocades per problemas estructurals dels peus.
 • Tractar mitjançant suports plantars o plantilles les alteracions dels peus.
 • Examinar el calçat esportiu i aconsellar sobre la millor sabatilla esportiva segons l’activitat

El nostre Centre disposa de la tecnologia més avançada per a l’exploració morfològica i funcional dels peus de l’esportista. Realitzem estudis informatitzats de l’estàtica i la dinámica i també en cinta corrents.

ESTUDI INFORMATITZAT DE LA MARXA

La informàtica ens permet valorar el tipus de recolzament plantar del pacient de forma precisa. Amb l’ajuda de plataformes de presions es capta la petjada i mitjançant un software es quantifica i els podòlegs ho interpretem després d’una completa exploració del pacient. D’aquesta manera aconseguim un diagnòstic més exacte.

L’estudi informatitzat de la marxa es pot realizar a tothom que pateixi de zones dolores als peus o que tinguin molesties al camninar.

Als esportistes, l’estudi informàtic que realitzem al Centre Podología Integral és de gran interés ja que podem evitar lesions valorant i tractant una marxa patológica.

ORTESIS DE SILICONA

Confecció d’aparells de silicona de diferents densitats per corretgir i/o protegir deformitats dels dits i avantpeu.

Diferenciem 3 tipus d’ortesis segons el seu efecte terapèutic.

 • Ortesis paliatives, la seva funció és alliberar zones de hiperpresió i alleujar lesions doloroses; no afecten a l’estructura del peu.
 • Ortesis correctives, destinades a corretgir les deformitats de l’avantpeu, modificant la seva estructura i prevenir deformitats.
 • Ortesis substitutives, són les que substitueixen una part o un segment de l’avantpeu (casos d’amputació).

Els tractaments amb ortesis de silicona que confeccionem al Centre Podologia Integral són de confecció ràpida i d’ús inmediat, i els materials de llarga duració.

UNITAT PEU DIABÈTIC

La diabetes pot cursar amb alteracions en el sistema vascular i als nervis perifèrics. Per aquests motius els pacients diabètics estàn més predisposats a patir infeccions i/o ulceracions: PEU DE RISC.

Els pacients diabètics presentant la targeta sanitària del CatSalut i prèvia derivació del seu metge de capçalera, tenen dret a 3 visites anuals gratuïtes.

CONSELLS IMPORTANTS PELS PACIENTS DIABÈTICS

 • Observar cada dia els peus amb deteniment per controlar si hi ha lesions.
 • Netejar diàriament els peus amb sabó suau i neutre i amb l’aigua tèbia, controlant la temperatura prèviament amb la mà
 • El bany no ha de superar més de 10 min. per evitar lesionar la pell. Un bany més prolongat pot macerar la pell.
 • Assecar molt bé els peus sobretot entre els dits amb una tovallola per evitar que una acumulació d’humitat sigui una via d’entrada d’infeccions micòtiques i bacterianes
 • Hidratar els peus amb cremes adequades.
 • No utilitzar callicides
 • Tallar les ungles en forma recta sense apurar les cantonades
 • Utilitzar mitjons de llana o cotó
 • En cas de fred, MAI apropar els peus a fonts directes de calor, doncs la pèrdua de sensibilitat podria provocar cremades.
 • Bon calçat

En el  Centre Podologia Integral sempre insistim en seguir les indicacions del metge i del podòleg i consultar-nos  qualsevol dubte.

consejos_cuidado_pie3

SUPORTS PLANTARS O PLANTILLES

Confecciconem suports plantars adaptats de manera individualitzada segons la patologia a tractar. Utilitzem materials d’última generació per aconseguir el màxim confort i eficàcia en el  tractament.

Al Centre Podologia Integral estudiem cada cas i realitzem les plantilles personalitzades més adequades.

Per garantir un resultat òptim, en el Centre Podologia Integral comprovem aspectes tan importants com la sensació de confort, l’adaptació anatòmica als peus i al calçat i l’efecte terapèutic amb les correcions adients.

Utilitzem folres per les plantilles que faciliten la transpiració, són resistents i amb tractaments antibacterians i hipoal·lergens.

CIRURGIA PODOLÒGICA

La Podologia ha desenvolupat tècniques específiques i precises per a solventar molts dels problemes dels peus com patologia ungueal, ungles encarnades, patologies de parts toves, berrugues, quists i cirurgia osteoarticular com “juanetes”, dits en garra o martell, augmentant la fiabilitat i l’eficàcia de la cirurgia i disminuint el temps de recuperació.

En el Centre Podologia Integral ens centrem en la PATOLOGIA UNGUEAL i realitzem intervencions quirúrgiques d’ungles clavades que no milloren amb tractaments incuruents i és necessària una técnica de cirurgia per a resoldre el problema. Aquestes tècniques es realitzen sota anèstesia local i la deambulació és inmediata.

Pel que fa a les intervencions de galindons (“juanetes”) o  dits en martell ,intentem fer tractaments conservadors com poden ser plantilles i ortesis de silicona que frenen en molts casos l’evolució de la deformitat. Si fos necessària finalment la cirurgia l’aconsellem i el derivem  a professionals de confiança.