ORTESIS DE SILICONA

Confecció d’aparells de silicona de diferents densitats per corretgir i/o protegir deformitats dels dits i avantpeu.

Diferenciem 3 tipus d’ortesis segons el seu efecte terapèutic.

  • Ortesis paliatives, la seva funció és alliberar zones de hiperpresió i alleujar lesions doloroses; no afecten a l’estructura del peu.
  • Ortesis correctives, destinades a corretgir les deformitats de l’avantpeu, modificant la seva estructura i prevenir deformitats.
  • Ortesis substitutives, són les que substitueixen una part o un segment de l’avantpeu (casos d’amputació).

Els tractaments amb ortesis de silicona que confeccionem al Centre Podologia Integral són de confecció ràpida i d’ús inmediat, i els materials de llarga duració.