Cirurgia podològica

La Podologia ha desenvolupat noves tècniques específiques i precises per a solventar una gran part dels problemes dels associats als peus com la patologia ungueal, les ungles encarnades, les patologies de parts toves, les berrugues, els quists i cirurgia osteoarticular com “juanetes”, els dits en garra o martell, augmentant la fiabilitat i l’eficàcia de la cirurgia podològica i disminuint considerablement el temps de recuperació.

En el Centre Podologia Integral ens centrem en la patologia ungueal i realitzem les intervencions quirúrgiques d’ungles clavades que no aconsegueixen millorar amb els tractaments incuruents i es fa necessària una técnica de cirurgia podològica per a resoldre el problema. Totes aquestes tècniques de cirurgia podològica es realitzen sempre sota anèstesia local i la deambulació és inmediata.

Pel que fa al cas de  les intervencions de galindons (“juanetes”) o també dits en martell, sempre  intentem fer tractaments conservadors com poden ser plantilles i ortesis de silicona que frenen en molts casos l’evolució de la deformitat. Si fos necessària finalment la cirurgia l’aconsellem i el derivem  a professionals de confiança.