Centre adscrit al CatSalut: 3 visites gratuïtes a l’any per a pacients diabètics derivats pel metge de capçalera

La diabetes és la presència en la persona afectada d’una hiperglucèmia crònica ( pujada de sucre crònica). Hi ha 2 tipus principals de diabetes, la tipo 1 i la tipo 2. La més freqüent de diabetes és la tipo 2, que representa en quasi tot el món un 90% dels casos. La diabetes tipo 1 es produeix per la destrucció de les cèl·lules productores d’insulina i requereix el tractament amb insulina des de l’inici de l’enfermetat. La diabetes tipus 2 es produeix per una disminució de la sensibilitat a l’acció de la insulina i una disminució de la secreció d’insulina. Aquest tipus s’associa a l’obesitat i al sedentarisme.

El peu diabètic és una complicació de la diabetes on intervenen diferents factors causals. El peu diabètic es defineix com la infecció, ulceració o destrucció dels teixit profunds de la pell, associat a una neuropatía i/o enfermetat vascular a les extremitats inferiors dels pacients amb diabetes.

En el Centre Podologia Integral estem preparats per al tractament del peu diabètic o peu de risc i fem especial insistència en la necessitat de visitar-se de forma periòdica per la prevenció de ferides greus que puguin ocasionar amputacions a la llarga si no es tracten.

Si és diabètic, pot visitar-se de FORMA GRATUÏTA en la nostra Clínica 3 VEGADES A l’ANY, amb el conveni que el Cat Salut ha establert per donar accès als pacients diabètics al servei de podologia (quiropòdia) amb més facilitat. Només ha de portar-nos el full de derivació que li farà el seu metge de capçalera.

La prevenció sempre ha d’anar per davant.